Smile

Usługi

Chirurgia stomatologiczna

Operacyjnym leczeniem jamy ustnej oraz przyległych okolic zajmuje się chirurgia stomatologiczna. Ta dziedzina stomatologii ma za zadanie nie tylko leczenie schorzeń, ale też przygotowanie jamy ustnej na uzupełnienie braków w uzębieniu, usunięcie nieprawidłowości, a także skorygowanie zarówno wielkości, jak i kształtu dziąseł. W tym zakresie Smile Dental Clinic proponuje ekstrakcję zębów zatrzymanych (niewyrżniętych), plastykę połączenia ustno-zatokowego, hemisekcję, resekcję wierzchołka, wytłuszczenie torbieli (+ badanie histopatologiczne), plastykę wędzidełka, chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego, nacięcie ropnia, chirurgiczne leczenie recesji i inne zabiegi. Podejmujemy się również leczenia powikłań po usunięciu zęba (tzw. suchy zębodół). Usuwamy również szwy po zabiegach wykonanych w innych gabinetach.

Chirurgia stomatologiczna jest odrębną specjalizacją stomatologii, która wspiera też inne dziedziny takie jak protetyka, endodoncja, implantologia czy też periodontologia.

Jak wyglądają zabiegi chirurgii stomatologicznej?

Każdy przypadek jest inny, dlatego przebieg zabiegu może się różnić, zależnie od tego, z jakim problemem przychodzi pacjent. Inne działania trzeba wykonać w przypadku ekstrakcji zębów zatrzymanych, a inne podczas plastyki połączenia ustno-zatokowego. Natomiast pewne czynności zawsze pozostaną takie same. Należy do nich m.in. wizyta kontrolna, określenie zakresu działań czy podanie znieczulenia przed rozpoczęciem operacji.

Wizyta kontrolna
Niezależnie od schorzenia, najpierw należy umówić się na wizytę kontrolną. Czasem kieruje na nią stomatolog, który nie ma specjalizacji chirurgicznej, czasem pacjent sam zauważa taką potrzebę.

Podczas wizyty lekarz ocenia stan uzębienia oraz jamy ustnej, przeprowadza wywiad i badanie. Może również skierować pacjenta na zdjęcie pantomograficzne jamy ustnej, tomografię komputerową lub badania krwi. To wszystko pomaga lekarzowi ocenić jakie działania będą konieczne, a także ocenić i przedstawić pacjentowi ewentualne ryzyko.

Zabieg z zakresu chirurgii stomatologicznej – omówienie przebiegu operacji
Lekarz powinien poinformować pacjenta o przebiegu operacji oraz czynnościach, które będzie wykonywać. Powinien także poinstruować pacjenta w kwestii zachowania się podczas zabiegu i omówić, np. sygnał, który pacjent ma dać, gdy odczuje ból.

Chirurg stomatologiczny musi przedstawić pacjentowi ewentualne powikłania, które mogą wystąpić po zabiegu i przedstawić zalecenia pooperacyjne oraz wyjaśnić sposób postępowania w razie wystąpienia powikłań.

Znieczulenie
Każda operacja z zakresu chirurgii stomatologicznej odbywa się w znieczuleniu. Zależnie od przypadku i potrzeb pacjenta, stosuje się innego rodzaju znieczulenie, w tym:

  • powierzchniowe – aerozolem, żelem bądź maścią,
  • nasiękowe – w formie zastrzyku w miejsce zabiegu,
  • przewodowe – w formie zastrzyku w okolicach nerwu,
  • śródwięzadłowe – środek wstrzykuje się w szparę ozębnową przy konkretnym zębie,
  • bezigłowe – jest wprowadzane pod błonę śluzową za pomocą bezigłowej strzykawki.

Znieczulenie może się też odbyć poprzez zamrażanie, czyli obniżenie temperatury tkanek poprzez zastosowanie chlorku etylu w aerozolu.