Smile

Usługi

RTG zębów i jamy ustnej

Stomatologiczne obrazowanie rentgenodiagnostyczne (RTG) stanowi bardzo ważny element diagnostyki oraz całego procesu leczenia w naszej placówce. Pozwala nam na to zaopatrzona w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny pracownia radiologiczna.

Nasza praktyka wyposażona jest w nowoczesny system radiografii cyfrowej firmy Kavo. Technika cyfrowa pozwala na wykonanie zdjęcia w ciągu kilku sekund, a lekarz ma możliwość wykonania powiększenia, pomiaru grubości i gęstości kości, co znacznie poprawia jakość jak i skuteczność diagnozy i dalszego leczenia.

W zaprzyjaźnionej pracowni w Dentalblue posiadamy nowoczesny i wszechstronny tomograf komputerowy firmy Planmeca Promax 3D. Sprzet ten oferuje wszystkie projekcje z zakresu RTG w stomatologii,  chirurgii i diagnostyki szczękowo –twarzowej  w tym:

  • zdjęcia tomografii komputerowej
  • zdjęcia pantomograficzne,
  •  zdjęcia cefalometryczne,
  •  zdjęcia boczne i przednio-tylne zatok szczękowych,
  •  zdjęcia boczne i przednio-tylne stawów skroniowo-żuchwowych.

Ciąża nie jest przeciwwskazaniem bezwzględnym do wykonywania badań radiologicznych, a jedynie względnym- przy zaistnieniu odpowiednich wskazań można i należy takie badanie u ciężarnych wykonywać przy przestrzeganiu zasad ochrony radiologicznej (fartuchy ochronne). Ze względu na niską dawkę promieniowania diagnostyka radiologiczna u kobiet w ciąży jest uznawana za bezpieczną. Zdjęcia są niezbędne w celu diagnozy i leczenia, a dawka promieni jest tak niska, że nie zwiększa ryzyka wad płodu, opóźnienia wzrostu czy poronienia. Zmniejszenie liczby wykonywanych zdjęć rentgenowskich do niezbędnego minimum umożliwi postawienie właściwego rozpoznania oraz wyboru metody leczenia. Nowoczesna aparatura, w której stosuje się niskie dawki promieniowania w połączeniu z wzmacniaczami błon, sprawia że obraz cechuje wysoka jakość i prezentuje on wszystkie istotne szczegóły anatomii.